Đồng Tháp: Hướng tới sử dụng giống vừng VS-1 trong sản xuất

Sáng ngày 10/5, hội thảo đầu bờ “Mô hình sản xuất giống vừng VS-1” diễn ra nhằm đánh giá, quảng bá, giới thiệu giống vừng tốt và kỹ thuật canh tác thích hợp tới nông dân, cán bộ cơ sở, cán bộ quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Từ đó, địa phương được tiếp cận thông tin, nông dân được tham quan, học tập để áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất vừng.