Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre bị xử phạt hành chính 510 triệu đồng

Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 510 triệu đồng, Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 7,5 tháng để khắc phục vi phạm.