Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam gặp mặt khai xuân Giáp Thìn 2024

Sáng ngày 21/02/2024, tại Nhà hàng Quả Trám (21 Phùng Hưng - Hà Nội), Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam - PHANO, Tạp chí PHANO tổ chức Gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024.