Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc trong giai đoạn hiện nay

Ngày 28/9/2023, Khoa Thanh nhạc - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức "Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc trong giai đoạn hiện nay".