Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn - người mở đường cho tư duy phát triển Nông nghiệp gắn với thị trường và phát triển bền vững

Vừa qua, Nhà xuất bản Dân trí phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xuất bản cuốn sách "Đào Thế Tuấn - Nhà Khoa học Nông nghiệp uyên bác". Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam xin giới thiệu bài viết “Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn - người mở đường cho tư duy phát triển Nông nghiệp gắn với thị trường và phát triển bền vững” của tác giả TS. Vũ Trọng Bình cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong cuốn sách quý nói trên