GS.TSKH Trần Duy Quý: Nhà khoa học tận tụy với Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn

Nongthonvaphattrien - Có thể nói, xuyên suốt chặng đường cống hiến không ngừng nghỉ đã qua, bằng tâm sức, niềm đam mê khoa học của mình, ông đã có những đóng góp đáng tự hào cho nền nông nghiệp nước nhà cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ông chính là GS.TSKH Trần Duy Quý - Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác Khoa học Kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương.