Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc và khảo sát tại Công ty Nhôm Lâm Đồng

Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và khảo sát tại Công ty Nhôm Lâm Đồng trực thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị.