Đào tạo tập huấn khuyến nông năm 2022 tại Yên Bái

Trong khuôn khổ nhiệm vụ "Đào tạo tập huấn khuyến nông năm 2022", từ ngày 17/8/2022 đến ngày 19/8/2022, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp đã kết hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn "Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm phục vụ phát triển các sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị" tại tỉnh Yên Bái.