Ra mắt 05 tổ hợp tác nuôi ong, trồng nhãn và trồng măng sinh thái tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Sáng ngày 09/11 tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hệ thông Nông nghiệp (CASRAD), cùng với UBND xã Thái Bình, tổ chức lễ ra mắt cho 05 tổ hợp tác với gần 100 thành viên tham dự.