TS. Hoàng Xuân Trường

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp tổ chức gặp mặt các cụ hưu trí

12:05 18/01/2024

Sáng ngày 18/01, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp đã tổ chức gặp mặt các cụ hưu trí.