Nghề thủ công truyền thống Nhật Bản - Nét đẹp tinh tế từ bàn tay các nghệ nhân

Việc phổ biến và giới thiệu những sản phẩm thủ công truyền thống của Nhật Bản tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp chất lượng và giá trị lịch sử của từng sản phẩm được phổ biến rộng rãi hơn với cộng đồng người Việt Nam. Đồng thời, việc giới thiệu các nét đặc trưng tại mỗi vùng miền của Nhật Bản cũng giúp người Việt Nam có cái nhìn tổng quát hơn về văn hoá và con người của đất nước này. Từ đó, tạo ra cầu nối giao lưu và hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.