Những làng nghề truyền thống tại Hải Dương: Động lực phát triển kinh tế và gìn giữ văn hóa

Hải Dương, một tỉnh với nhiều làng nghề truyền thống, đã và đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ tạo ra việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của vùng quê.
z5601525772281-8afdb11d36766208c098f22376e2181c1-1720147371.jpg
Toàn tỉnh Hải Dương hiện có 66 làng nghề, phân thành 11 nhóm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, với sự tham gia của hơn 5.000 hộ sản xuất và kinh doanh

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Dương, toàn tỉnh hiện có 66 làng nghề, phân thành 11 nhóm ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, với sự tham gia của hơn 5.000 hộ sản xuất và kinh doanh. Trong số này, có hơn 68% là các ngành nghề truyền thống, với khoảng 22.000 lao động thường xuyên tham gia, tăng khoảng 1% so với năm trước.

Các làng nghề truyền thống tại Hải Dương đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Đồng thời, các làng nghề này cũng là nơi gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa của địa phương. Nhiều sản phẩm làng nghề đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa văn hóa sâu sắc, chẳng hạn như mộc Đông Giao ở Lương Điền, Cẩm Giàng; bánh đa Hội Yên ở Chi Lăng Nam, Thanh Miện; thêu Xuân Nẻo ở Hưng Đạo, Tứ Kỳ; và vàng bạc Châu Khê ở Thúc Kháng, Bình Giang.

Những thành công này cho thấy, việc phát triển và bảo tồn các làng nghề truyền thống không chỉ giúp ổn định và cải thiện đời sống kinh tế của người dân, mà còn góp phần bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.