Thi sĩ Vũ Nguyên với những trang thơ làm đẹp cho đời

Có một đại biểu tham dự hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X làm tôi nghĩ rất nhiều về kiếp phận con người và thơ ca trên con đường đi tìm ý nghĩa sống cho mình.