Nông sản phục vụ cho xuất khẩu có nguy cơ bị thiếu

Thời tiết năm nay đã gây ảnh hưởng đến nhiều vùng sản xuất. Nhiều loại nông sản chuẩn bị vào vụ thu hoạch nhưng sản lượng sụt giảm mạnh. Điều này khiến cho nguồn cung nông sản phục vụ cho xuất khẩu có nguy cơ bị thiếu.