Lâm Đồng: Triển khai công tác chống hạn, thiếu nước mùa khô 2024

Ngày 8/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo toàn tỉnh triển khai công tác chống hạn, thiếu nước mùa khô 2024. Trong đó, tình trạng giảm nguồn cấp nước cục bộ làm ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng bình thường của khoảng 12.661 ha cây trồng.