Thanh Oai - Hà Nội: Hướng phát triển Nông nghiệp đô thị sinh thái!

Sáng ngày 15/8, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và tọa đàm chuyển đổi Nông nghiệp Đô thị sinh thái trên địa bàn huyện hướng đến là quận sinh thái. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 20 điểm cầu kết nối tới tất cả các xã trên địa bàn huyện.