Điện gió và điện gió ngoài khơi, tiềm năng và lợi thế để tăng trưởng xanh

Với trên 3.000 km bờ biển, Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng điện gió lớn trên thế giới. Phát triển điện gió nhất là điện gió ngoài khơi là một giải pháp quan trọng, góp phần thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch để chuyển sang năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đưa phát thải ròng về bằng 0 vào năm 2050.