Trong bối cảnh khó khăn, bất ổn toàn cầu kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng phát triển

Là một nước đang phát triển có độ mở kinh tế cao, chưa đầy một thế hệ từ một trong những nước nước nghèo nhất thế giới, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, độ mở càng rộng nền kinh tế càng phải chịu ảnh hưởng bất lợi của những cú sốc toàn cầù. Tụy nhiên, những bất ổn kéo dài của kinh tế thế giới thời gian vừa qua, nền kinh tế Việt Nam vẫn phát triển vững vàng.