69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023): Nhớ kỷ niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nongthonvaphattrien - Cách đây 69 năm, ngày 07/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, một trong những chiến công hiển hách “Được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa của thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh". Chiến công đó gắn liền với vị Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thiên tài truyền quốc sử, đức độ quán nhân tâm.