Phát triển Nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội: Những vấn đề đặt ra

Nông nghiệp đô thị hiện đại bao gồm Nông nghiệp ven đô và nông nghiệp nội đô. Tuy nhiên, trong quá khứ, khái niệm Nông nghiệp Đô thị (NNĐT) xuất phát là mô hình tận dụng các diện tích nhỏ, các lô đất trống, sân vườn, thảm cỏ, ban công, sân thượng, nơi sinh hoạt cộng đồng trong các đô thị để trồng cây hoặc chăn nuôi gia cầm, gia súc nhỏ đáp ứng những nhu cầu thiết thực cho cư dân đô thị. Nhiều nghiên cứu đề cập đến khái niệm nông nghiệp nội đô