Lâm Đồng: Phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt trên 93,65% dân số

19/01/2024 09:28

BHXH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xác định công tác truyền thông về BHXH, BHYT là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt trên 93,65% dân số trong năm 2024.

5545f488-e5d8-4441-bd03-077210dc8898-1705630213.png
Lâm Đồng đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Cụ thể kết quả đạt được trong năm 2023, chính sách BHXH, BHYT tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT tính đến hết năm 2023 là 1.256.667 người. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc có 97.241 người; tham gia BHXH tự nguyện có 15.936 người; tham gia BHYT là 1.240.731 người. Tham gia BHTN (bảo hiểm thất nghiệp) có 88.876 người.

Đặc biệt, BHXH tỉnh tiếp tục xác định công tác truyền thông về BHXH, BHYT là một nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chi tiết hàng tháng về thực hiện công tác truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 gắn với thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị đoàn thể trong hoạt động truyền thông về chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, tổ chức dịch vụ thu tổ chức hội nghị truyền thông, phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến với người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Tổ chức 639 hội nghị truyền thông chính sách BHXH với 32.054 lượt người tham dự, qua đó đã phát triển được 923 người tham gia BHXH tự nguyện, 3.102 người tham gia BHYT tự đóng, 21.785 người tham gia BHYT hộ nông lâm có mức sống trung bình; tổ chức 2.567 cuộc gặp trực tiếp theo từng nhóm nhỏ với với số người được truyền thông là 14.108 người.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức các hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với sử dụng lao động, người lao động, người dân tại các khu dân cư. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động về chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Khu công nghiệp Lộc Sơn với sự tham gia của 55 đơn vị sử dụng lao động và 76 người lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện gian hàng tư vấn trực tiếp chính sách BHXH, BHYT và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho người dân. In và phát hành 197.000 tờ gấp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT phát đến các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động, trường học, Nhân dân trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền trong toàn tỉnh. Cung cấp 44.000 tờ gấp BHXH tự nguyện, 66.000 tờ gấp BHYT và 87.000 tờ gấp tuyên truyền về BHYT học sinh, sinh viên. BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố đã sử dụng 1.815 băng rôn, cờ phướn, tuyên truyền tại trụ sở cơ quan và các tuyến đường chính, khu tập trung đông dân cư trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng thực hiện trao tặng 1.861 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Lạc Dương và Đức Trọng.

Song song đó, tiếp tục sử dụng Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh để tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; thực hiện thường xuyên các hoạt động truyền thông trên kênh truyền thông mạng. BHXH toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý thông tin, thực hiện hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời các yêu cầu của tổ chức, cá nhân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN thông qua fanpage, zalo, email, Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh… và thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) trong BHXH toàn tỉnh là 45.004 lượt người, riêng thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC là 43.970 lượt người. 

Theo BHXH Lâm Đồng, năm 2024, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành và các địa phương tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; riêng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt trên 93,65% dân số. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu dự toán thu, chi năm 2024 của BHXH Việt Nam giao. Thực hiện tốt việc phát triển người tham gia, quản lý thu BHXH tự nguyện, BHYT và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua hệ thống Bưu điện, qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Thực hiện tích cực các giải pháp phòng, chống hành vi trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN.

Hơn nữa, tiếp tục phối hợp với ngành Y tế nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát về khám, chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), đặc biệt là thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thanh toán chi phí KCB BHYT. Thực hiện tốt giám định thanh toán chi phí KCB BHYT trên dữ liệu Cổng tiếp nhận thông tin giám định BHYT của ngành và các biện pháp chống lạm dụng quỹ BHYT; đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong khám, chữa bệnh BHYT.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là công tác thanh tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT và gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Tiếp tục thực hiện các nội dung Đề án 06 của Chính phủ thuộc nhiệm vụ của ngành BHXH. Triển khai thực hiện tốt ứng dụng xác thực sinh trắc dựa trên thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng VNelD và cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định và hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Kịp thời triển khai và thực hiện tốt các TTHC của ngành đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên cổng DVC quốc gia. Tiếp tục triển khai xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp DVC trực tuyến.

Ngoài ra, đổi mới công tác truyền thông BHXH, BHYT cả về nội dung, hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT tự đóng. Tiếp tục củng cố, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Hoài Trinh