Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp tổ chức gặp mặt các cụ hưu trí

Sáng ngày 18/01, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp đã tổ chức gặp mặt các cụ hưu trí.

Giám đốc Trịnh Văn Tuấn đã thay mặt đơn vị báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện năm 2023. Kết quả rất đáng khích lệ. Trung tâm được Tặng bằng khen Bộ trưởng, Chi bộ đạt Chi bộ xuất sắc, Trung tâm được viện đánh giá xuất sắc. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

z5082418153436-98c5d054bc9165b856f46e8bce0a42a4-1705554001.jpg
z5082468237286-e383069d35d36c7c37873fd07c31844b-1705554001.jpg
z5082418619709-1bcd1737d54bc229aa67cfd2d090630b-1705554001.jpg
z5082468327666-81188e5e1b7fc7bc16b7851573da83c3-1705554000.jpg
z5082418143726-b5b2f061b8210267420b6762e51f361d-1705554000.jpg
z5082422854498-150a5391b71ff77edb94039a29cfa9a3-1705554000.jpg
z5082418337809-a35960f74b7bf72adea3cfc7f5eac0d9-1705554001.jpg