Phát huy tinh thần "Nam dược trị Nam nhân" của đại danh y Tuệ Tĩnh trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân

“Nam dược trị Nam nhân” có nghĩa là: Dùng thuốc Việt Nam chữa bệnh cho người Việt Nam. Đây là quan điểm cốt lõi có giá trị đặc biệt quan trọng trong ứng dụng chữa bệnh, được lưu truyền trong y văn mà đại danh y Tuệ Tĩnh đã để lại cho hậu thế cách đây 700 năm. Ngày nay, Hội Nam Y Việt Nam ra đời chính là để tôn vinh và phát huy vai trò của y học cổ truyền của dân tộc vào khám, chữa bệnh và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta.