Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 sẽ được tổ chức trở lại

Sau khi trì hoãn vì bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Lễ hội Thành Tuyên chính thức được tổ chức trở lại.