Hội thảo quốc tế giới thiệu về luật HTX năm 2023 và những định hướng chính sách hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX

19/09/2023 12:02

Ngày 19 tháng 09 năm 2023, Bộ Kế hoạch và đầu tư, tổ chức Hội thảo quốc tế giới thiệu về luật HTX năm 2023 và những định hướng chính sách hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX.

z4706621625755-b2adc6c87e4aca8b6290013760826d5e-1695099469.jpg

Hội thảo đã được nghe kinh nghiệm phát triển HTX từ Thái Lan và Philippines, trong đó chính sách của các nước quan tâm tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của HTX, cách quản lý tài chính cho HTX, và các chính sách hỗ trợ HTX liên tục, nhưng có trọng tâm, trọng điểm.

z4706621662603-fe56f1f34ea2e61cf1824a92f970cb18-1695099469.jpg
z4706621573282-14be83ebe77f3d650df93a8f5d5a324f-1695099469.jpg

Ở Philippines có các chương trình song song cùng hỗ trợ phát triển HTX về tín dụng và kỹ thuật. Các HTX lớn có thể hỗ trợ các HTX nhỏ. Cơ quan phát triển HTX vừa là hỗ trợ và kết nối giúp cho các HTX. Ở Philippines có 27 loại HTX khác nhau. Nên rất cần có các kết nối từng loại HTX với từng nhà bảo trợ có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp. Ví dụ: trong lĩnh vực nông nghiệp thì các cơ quan thuộc Bộ NN và PTNT, Viện nghiên cứu để cung cấp dịch vụ về giống, kỹ thuật... hoặc các công ty xuất khẩu có nhu cầu về nông nghiệp...

z4707776234669-5ad2b68c9c1b1fdd7deae5aa94b20f91-1695194825.jpg

Bên cạnh đó hội thảo còn được nghe các bài phát biểu, chia sẻ của các chuyên gia về kinh tế tập thể, HTX. Hội thảo cũng được nghe Cục HTX trình bày dự thảo lần đầu Nghị định về HTX. Trong thời gian tới Nghị định sẽ được lấy ý kiến rộng rãi và hoàn thiện sớm nhất.

Xuân Trường