Khoảnh khắc hằng ngày

21/07/2022 21:29

Để giúp bạn đọc tiếp cận những khung hình đẹp về chủ đề “Việt Nam - Đất nước - Con người”, xin giới thiệu tác phẩm ảnh dưới đây của NSNA Nguyễn Thành - CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Công sống

vdd1-1658413573.jpg
 Tác phẩm ảnh của NSNA Nguyễn Thành - CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Công sống
vdd2-1658413578.jpg
 Tác phẩm ảnh của NSNA Nguyễn Thành - CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Công sống
vdd3-1658413588.jpg
Lễ hội ngày vàng ở Bắc Sơn Tác phẩm ảnh của NSNA Nguyễn Thành - CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Công sống
vdd4-1658413594.jpg
 Tác phẩm ảnh của NSNA Nguyễn Thành - CLB Nhiếp ảnh Khoa học và Công sống

 

NSNA Nguyễn Thành
Bạn đang đọc bài viết "Khoảnh khắc hằng ngày" tại chuyên mục Phát triển bền vững. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309