Từ khóa "Cứu hai ngư dân bị tai nạn nghiêm trọng trên biển" :