Từ khóa "Điều quan trọng là thực phẩm trên thị trường phải được giám sát chất lượng" :