Từ khóa "Lời chúc năm mới của Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam" :