Từ khóa "PGS. TS Vũ Trọng Khải: Sửa đổi luật đất đai cần dựa trên những luận cứ khoa học nào?" :