Từ khóa "Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh hiến kế cho Thủ đô phát triển du lịch nông nghiệp" :