Nhân sinh khối dược liệu quý lan một lá

Nongthonvaphattrien - Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM đã nghiên cứu và thực hiện thành công quy trình nhân giống Lan một lá bằng hệ thống ngập chìm tạm thời, có thể ứng dụng vào sản xuất quy mô công nghiệp, góp phần chủ động trong việc sản xuất quy mô lớn dược liệu quý này.