Phát triển Sâm Việt Nam mang thương hiệu sản phẩm quốc gia

Chiều 15/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo xây dựng chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng năm 2045.