Lâm Đồng đẩy mạnh mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Lâm Đồng đã phát triển 62 nghìn ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tiếp tục phát triển kết hợp xây dựng các chuỗi liên kết nhằm nâng cao gái trị sản xuất.