Ông Hoàng Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 2/6 về việc bổ nhiệm ông Hoàng Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN-PTNT từ ngày 2/6/2023. Ảnh: Tùng Đinh.

Ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN-PTNT từ ngày 2/6/2023. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo Quyết định 626/QĐ-TTg của Thủ tướng ký ngày 2/6/2023, bổ nhiệm ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Hoàng Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Như vậy, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 5 Thứ trưởng gồm các ông: Phùng Đức Tiến, Trần Thanh Nam, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị và Hoàng Trung. Bộ trưởng là ông Lê Minh Hoan.

Tiểu sử tóm tắt ông Hoàng Trung

Quê quán: Hoàng Thắng, Văn Yên, Yên Bái

Năm sinh: 1969

Vào Đảng ngày: 3/2/1999

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ NN-PTNT, Bí thư Đảng ủy Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Tóm tắt quá trình công tác

1993-1994: Cán bộ kỹ thuật - Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam - Cục Bảo vệ thực vật

9/1994-12/1996: Kiểm dịch viên - Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai - Cục Bảo vệ thực vật

1/1997-9/1997: Trưởng trạm Kiểm dịch thực vật Ga Lào Cai - Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai - Cục Bảo vệ thực vật

10/1997 - 7/2000: Chuyên viên - Phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật

8/2000-9/2005: Phó trưởng phòng phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật

10/2005 - 2/2006: Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật

3/2006 - 5/2009: Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật

5/2009 - 4/2016: Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật

4/2016 - 5/2023: Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật

2/6/2023: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 626/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ NN-PTNT