PHOTO: Bộ sưu tập Bonsai tre của nghệ nhân Nguyễn Sỹ Luân

21/02/2024 15:00

Những tác phẩm tre bonsai của nghệ nhân Nguyễn Sỹ Luân từng được lựa chọn để trang trí tại tiệc trà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

z5177356160802-9b9950e48dcdf496a6ecc26d6808abce-1708502004.jpg
z5177356046767-7ea01a16ab4f7a428776b9fb19fd2f2d-1708502003.jpg
z5177355814650-54805dbf253a16e3324940740c32b422-1708502004.jpg
z5177355757572-0630448796473f96ac986655e61d1f24-1708502004.jpg
z5177356394151-a017ec5750cb2ac9e838c5ab2e7bb6da-1708502004.jpg
z5177355872139-c47366cb41b97f7028411b536d72049d-1708502004.jpg
z5177355820724-3974926485652c1c4eb26fc62bd94b9f-1708502004.jpg
z5177356063346-3261012da471f4c5314097b105405156-1708502004.jpg
z5177356704665-980468d55a19d004f5ffd36c28f0ee6a-1708502007.jpg
z5177356941561-814a65b44fd23146e292aeace4fda5ea-1708502007.jpg
z5177356752951-78856099c0e20b72607cfbe21f808e3c-1708502007.jpg
z5177356480519-b6934b6e74aa2255f730c32145071a30-1708502007.jpg
z5177356872943-b8e8df7cb253c71897adb05c019ca2af-1708502006.jpg
z5177356630522-e8005d988d25e1ed81a69d481cad0d95-1708502007.jpg
z5177356721785-476e939ecd0c73a3d437b542e3bee91f-1708502006.jpg
z5177356127305-028eeabf371377df1572449ced45f113-1708502006.jpg
z5177357001660-006f8ae83c9a87d85b94f48eb9f6dc6a-1708502006.jpg
z5177355880808-71891d48fcfa1a11083cc8f40d7c821e-1708502006.jpg
z5177355958411-88bc039b4b4f0f1331eabac495d0b654-1708502006.jpg
z5177355824786-2e38800487d323996c311a4f8b1dec80-1708502006.jpg
z5177355659477-e74881b54f7994d16e31e302db38d69c-1708502006.jpg
z5177356439134-441360d28284a99279d26ddbf5752021-1708502005.jpg
z5177356336662-eb52ec7d47b53c85aac167a47a90cb69-1708502005.jpg
z5177356506070-8ec603e13aa1da56be571fcc13165b79-1708502005.jpg
z5177356310141-feb497db059fa8bc7ed0f90a4cccbd50-1708502005.jpg
z5177355656172-be26102306c129cf2bc67fd17d70a4e3-1708502005.jpg
z5177356205174-4ff06740224fd39b441df7c87dde2d1e-1708502005.jpg
z5177355666102-7a8255541238c1900cf9880bf133c80b-1708502005.jpg
z5177355776263-0668d17b3fe036889dd6e57e17e38fa5-1708502005.jpg
z5177356102662-584cf1c83371077151f031570d2070cf-1708502004.jpg
z5177355764710-1c6ada2477c0175604a00e3bb1de4a06-1708502004.jpg
z5177355872139-c47366cb41b97f7028411b536d72049d-1708502004.jpg

 

Ảnh: Nguyễn Sỹ Luân
Bạn đang đọc bài viết "PHOTO: Bộ sưu tập Bonsai tre của nghệ nhân Nguyễn Sỹ Luân" tại chuyên mục Thương hiệu - Sản phẩm. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309