Từ khóa "Phát triển đô thị bền vững từ kiến giải và đề xuất của Ngân hàng Thế giới" :