TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm đầu tiên, nhân sự không quá 3 Phó Giám đốc

08/12/2023 20:30

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm...

Sáng 8/12, tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.

bieuquyet-4-414-1702042073.jpg

Các đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM

Theo đó, bộ máy lãnh đạo sở gồm: Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở là Ủy viên UBND TP do HĐND TP bầu, là người đứng đầu Sở An toàn thực phẩm do Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm

Sở An toàn thực phẩm có cơ cấu gồm: Văn phòng sở, Thanh tra sở; Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Cấp phép, Phòng Quản lý tiêu chuẩn và Giám sát ngộ độc thực phẩm, Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông.

Sở có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn thành phố trên cơ sở chuyển chức năng từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương cho Sở An toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về lĩnh vực an toàn thực phẩm của UBND TP. Đồng thời, chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương.

Việc thành lập Sở này nằm trong nội dung quy định tại Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Dự kiến, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm sẽ được tổ chức và đi vào hoạt động đầu tháng 1/2024. Đây là Sở An toàn thực phẩm duy nhất trong cả nước. 

Hồ Văn