Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tổng kết công tác năm 2022

Sáng ngày 7/1/2023, Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023.