Hành trình yêu thương: Các Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp kết nối trái tim với người dân Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Mới đây, đoàn Hoa hậu Doanh nhân cùng nhiều Hoa hậu, Á hậu, Người đẹp đã chung tay tạo nên chuyến hành trình trao yêu thương đến những hoàn cảnh cơ cực tại TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.