Yên Bái tập trung phát triển các điểm du lịch tiềm năng

Yên Bái là tỉnh miền núi - nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Yên Bái xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng và được ưu tiên đầu tư phát triển.