Bắt tạm giam dàn cựu lãnh đạo Công ty Apatít Việt Nam

Cảnh sát xác định Công ty Apatít Việt Nam trong giai đoạn 2009-2012 đã thu gom, tận thu số quặng apatít được Công ty Lilama khai thác trái phép