Bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội: Những vấn đề đặt ra

Hà Nội là vùng đất “Tụ khí anh hoa”, “Địa linh nhân kiệt” nay lại trở thành “đất trăm nghề”, với những địa danh và con người đi vào lịch sử nên việc phát triển làng nghề, ngành nghề thủ công mỹ nghệ trên cơ sở của một miền đất được thiên nhiên ban tặng với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử...là tiền đề quan trọng để Hà Nội ngày càng trở nên hấp dẫn và là điểm hẹn của du khách trong và ngoài nước. Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Nội trong bối cảnh xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và hội nhập quốc tế sâu rộng là một vấn đề cần được quan tâm thích đáng.