Hội thảo khoa học Kết quả giai đoạn 2016 -2021 và định hướng giai đọan 2022 - 2025

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học Kết quả giai đoạn 2016 -2021 và định hướng giai đọan 2022 - 2025 được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp (CASRAD) tổ chức vào ngày 18/04/2022 tại Serena Resort – Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hòa Bình.