Ấn tượng Lễ khai bút Đồ Sơn Xuân Giáp Thìn 2024

Sáng 17/02, tại di tích lịch sử quốc gia Tháp Tường Long, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã long trọng tổ chức lễ khai bút đầu xuân Giáp Thìn và biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm học 2023-2024.