Người diễn giải “Nhà báo là người thất nghiệp, ăn bám gia đình” đã từng là Phóng viên và giảng dạy về Báo chí...!?

Những ngày qua, nhiều người đọc cuốn Từ điển Từ ngữ Nam Bộ của tác giả Huỳnh Công Tín do Nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 2007 không khỏi bất ngờ với cách giải nghĩa và dẫn liệu về nhà báo.