Đà Lạt: Đưa ra mục tiêu phấn đấu có hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2023

UBND TP Đà Lạt đã ban hành kế hoạch tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng hiện có, từng bước nâng cao chất lượng rừng và đặt ra mục tiêu phấn đấu độ che phủ rừng năm 2023 đạt 52% nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, khôi phục rừng, trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn.