Hà Nội: Ấn tượng ngày hội đoàn kết liên khu dân cư

Ngày 07/11/2022, Liên khu dân cư Khu vực Tổ dân phố 17, Khu Dịch vụ A, Khu Dịch vụ B và Khu Nhà ở Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022)”.