Rèn luyện kỷ luật bản thân

Kỷ luật được là những quy tắc xử sự chung do một cơ quan, tổ chức đặt ra yêu cầu tất cả các thành viên trong cơ quan, tổ chức đó phải thực hiện theo, thường được đặt ra trong các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh kỷ luật này, nhiều người còn đặt ra kỷ luật bản thân. Vậy kỷ luật bản thân là gì? Bài viết sẽ có những chia sẻ giúp Quý độc giả làm rõ.