Có một loài lan mang tên Bác Hồ kính yêu: Paphiopedilum Ho Chi Minh

Ít người biết rằng, có một loài hoa mang tên Bác Hồ kính yêu được nhiều nước trên thế giới biết đến chính là: Lan hài Hồ Chí Minh (Paphiopedilum Ho Chi Minh)