Diễn đàn Văn hóa Doanh nhân Việt Nam - Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2022

05/10/2022 08:46

Với chủ đề “Doanh nhân Việt Nam: Tâm - Tài - Cống hiến - Phụng sự Tổ Quốc - Đồng hành cùng Dân tộc”, Diễn đàn Văn hóa Doanh nhân Việt Nam năm 2022 do Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển phối hợp cùng Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội, Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức trọng thể vào sáng ngày 8/10/2022 tại Hà Nội.

Sự kiện thu hút hơn 200 nghệ nhân, doanh nhân, nhà khoa học tiêu biểu tập trung trao đổi về chủ đề: Chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái truyền thông, marketing 4.0; Ra mắt Diễn đàn Văn hóa Doanh nhân Việt Nam; Trao biểu trưng tri ân Doanh nhân, Nghệ nhân tiêu biểu tham dự Chương trình đã tích cực đồng hành vì sự phát triển Nông thôn mới và Đô thị văn minh.

121-1664934342.jpg

Nhân dịp này, BTC cùng các quý Nghệ nhân, Doanh nhân, Nhà khoa học đưa ra các khuyến nghị và cam kết xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp và phát huy tinh thần doanh nhân Việt Nam với những nội dung chính như sau:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ sứ mệnh, vai trò và trách nhiệm xã hội của Nghệ nhân, Doanh nhân, Nhà khoa học trong việc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp và phát huy tinh thần Doanh nhân Việt Nam: “Tâm - Tài - Cống hiến - Phụng sự Tổ quốc - Đồng hành cùng Dân tộc”.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định của doanh nghiệp gắn với các chuẩn mực đạo đức, văn hoá góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác và giải quyết hài hoà các mặt lợi ích trong và ngoài Doanh nghiệp.

112-1664935344.jpg

Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Mạc Thị Minh đồng hành với Diễn đàn Văn hóa Doanh nhân Việt Nam 2022

3. Xây dựng quy trình quản lý, sản xuất, kinh doanh chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch, an toàn, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe con người; cải thiện môi trường làm việc, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện an sinh xã hội.

4. Đề cao yếu tố văn hoá trong mọi hoạt động; nêu cao tinh thần nhân văn hướng thiện, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong và ngoài doanh nghiệp góp phần bồi đắp những nền tảng văn hóa tinh thần của dân tộc.

5. Tích cực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật để giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải thiện thu nhập cho người lao động, tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước và chia sẻ với cộng đồng.

6. Không ngừng phát huy vai trò trách nhiệm của Nghệ nhân, Doanh nhân, Nhà khoa học trong thay đổi những thói quen xấu; kiến tạo những giá trị văn hoá mới, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá, những giá trị mới của thời đại;

7. Quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo phương châm “Thượng tôn luật pháp - Kết nối tiềm năng - Gia tăng giá trị - Phát triển bền vững”. Đồng thời góp phần quảng bá, tôn vinh và lan tỏa những giá trị sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu Việt Nam; Khơi dậy tiềm năng, lợi thế của đất nước và phát huy tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường liên kết để tạo ra giá trị gia tăng gắn với phát triển bền vững; Đóng góp thiết thực vào việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

BAN TỔ CHỨC