EBOOK: HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN - ẤN PHẨM CỦA CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

14/04/2024 16:02

Vừa qua, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với NXB Dân Trí xuất bản ấn phẩm HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN - ẤN PHẨM CỦA CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN nhân kỷ niệm 20 năm thành lập. Dưới đây là bản EBOOK.

Quyết Tuấn