Lâm Đồng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ

26/01/2024 15:34

Những năm qua, ngành Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng công tác bảo dưỡng, duy tu thường xuyên các tuyến đường bộ, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, Lâm Đồng cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông trên địa bàn.

z5108161110327-8719411c73e453eb506ff9cab2c2837e-1706257891.jpg

Cải tạo đoạn tuyến qua đèo Mimosa

Ông Phạm Văn Thái Bình - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2023, kế hoạch vốn bảo trì đường bộ Trung ương giao là 96,990 tỷ đồng, đến nay đơn vị đã giải ngân được 79,845 tỷ đồng đạt 82%; kế hoạch vốn bảo trì đường bộ địa phương giao là 91,511 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 56,241 tỷ đồng đạt 61%. 

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, đến nay, hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh dài khoảng 9.517,08 km, gồm 19,2 km đường cao tốc (tiêu chuẩn đường cao tốc loại B, được đầu tư và khai thác theo hình thức BOT); 555,88 km quốc lộ (đã được rải bê tông nhựa và láng nhựa toàn bộ, hệ thống quốc lộ đạt tiêu chuẩn cấp IV đến cấp III miền núi); 663 km đường tỉnh (nhựa là 85,7%, cấp phối đá dăm 6,3%, đất là 8%); 1.041 km đường đô thị (nhựa là 86,5%, bê tông xi măng 8,5%, cấp phối đá dăm 5%); khoảng 7.238 km đường huyện, xã và đường giao thông nông thôn, số km được cứng hóa khoảng 6.513,95 km, đạt tỉ lệ 90%.

Song song đó, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo cho đơn vị triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, đẩy mạnh công tác quản lý và thực hiện kế hoạch bảo trì, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường; đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ được ủy thác.

Cụ thể, trong năm 2023, đơn vị đã tập trung chấn chỉnh công tác quản lý bảo trì đường bộ trên các tuyến quốc lộ ủy thác theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam và tăng cường công tác bảo dưỡng sửa chữa hệ thống đường bộ địa phương được giao quản lý để nâng cao chất lượng hiệu quả khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt êm thuận. Tổ chức nghiệm thu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến quốc lộ ủy thác và đường tỉnh quý I, II và III/2023. Xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024 trên hệ thống quốc lộ và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023. Xây dựng kế hoạch kiểm tra rà soát, tổng hợp các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Ngoài ra, đơn vị đã tiến hành khắc phục và báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam kết quả xử lý điểm mất an toàn giao thông tại Km228+400 Quốc lộ 20 (đoạn đèo Mimosa); chỉ đạo các đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa sự cố gãy, sập cầu Tà Năng 2, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng; làm việc với Ban Quản lý dự án 85 và thống nhất kế hoạch triển khai thi công đoạn tuyến qua đèo Mimosa thuộc dự án nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng. Riêng trong năm 2023, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng đã chủ động, kịp thời triển khai công tác ứng phó và nhanh chóng sửa chữa, khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm giao thông các tuyến được giao quản lý luôn được thông suốt qua các mùa mưa lũ; đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc khục bảo đảm giao thông do hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường do đơn vị quản lý. 

Đồng thời, ông Phạm Văn Thái Bình chia sẻ thêm, hiện nay, các tuyến Quốc lộ 27, Quốc lộ 55 qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa được bố trí vốn đầu tư nâng cấp; trong khi nguồn vốn sửa chữa định kỳ có hạn nên một số đoạn tuyến thường xuyên hư hỏng, xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ chưa được bố trí đủ kinh phí để giải quyết, khắc phục kịp thời, đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 20. 

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ đảm bảo duy trì các cấp đường khai thác được thông suốt, an toàn. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả công tác bảo trì đường bộ, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng đề xuất được bố trí vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 27 đoạn Km83 - Km 174; Quốc lộ 55 đoạn Km205+140 - Km229+140; kiên cố hoá khắc phục sạt lở, tăng cường an toàn giao thông đoạn qua đèo Bảo Lộc - Quốc lộ 20 và tuyến Quốc lộ 27C. Trước mắt, đề nghị các cơ quan cấp trên bố trí bổ sung kinh phí năm 2024 khoảng 80 tỷ đồng để sửa chữa khắc phục hư hỏng một số đoạn của các tuyến trên như đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 563/TTr-SGTVT ngày 26/9/2023 - ông Bình cho hay.

Hoài Trinh