PHOTO: Bộ sưu tập Bonsai tre của nghệ nhân Nguyễn Đình Quang

21/02/2024 15:37

Qua bàn tay nghệ thuật của nghệ nhân Nguyễn Đình Quang, những phôi tre tưởng chừng bình thường đã trở thành Bonsai tuyệt đẹp, mang lại giá trị cao.

z5177363551951-ca6de498cced79448fad25ff7a29f5bc-1708504409.jpg
z5177363555201-1d9b0970b66330af92e50e147e58b4e1-1708504409.jpg
z5177363642535-a2f33ea78054125d21f9d64bc766dcf6-1708504410.jpg
z5177363624103-ce20b25e0b26af1e5643b08f88cbd92b-1708504410.jpg
z5177363612141-f15a26681b61e0b24db99e1793e35765-1708504410.jpg
z5177363620687-7f887a64afa847d2a4983bd1f5e4f5bf-1708504410.jpg
z5177363631143-9342fe411755b752720e55184b0b7f0c-1708504410.jpg
z5177363564937-41ed5ee29b7a6473c43d415c0d7b1e13-1708504410.jpg
z5177363564563-ceb9b1dc6187c955f20451cb5cd519b3-1708504410.jpg
z5177363595621-7e3c6d9029b6675f1b5a6dc97e2754e1-1708504410.jpg
z5177363596613-8ff424263bec4c5c548f77c1125d15eb-1708504410.jpg
z5177363569252-8bd9fbd694b1fbfbaa7a8f58d8438d69-1708504410.jpg
z5177363586133-5e1facef91d25741bfc7001636b389bf-1708504410.jpg
z5177363606099-93eea97ace65908bd8eebacbae08a5a9-1708504410.jpg
z5177363578657-2bc96f5cec628d2b2a7a22880ea69ac0-1708504410.jpg
z5177363635033-62446f6fb9dce7bd228f0faede38b8e2-1708504410.jpg
z5177363592701-9d96efaec18c161209f3c357e307ad4c-1708504410.jpg

 

 

 

Ảnh: Nguyễn Đình Quang
Bạn đang đọc bài viết "PHOTO: Bộ sưu tập Bonsai tre của nghệ nhân Nguyễn Đình Quang" tại chuyên mục Kinh tế Nông nghiệp. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309