Doanh nhân Lê Hồng Đao tích cực với hoạt động xã hội tại tỉnh Bình Thuận

Doanh nhân Lê Hồng Đao tích cực cùng BTC Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam 2023 trong các hoạt động vì cộng đồng.