Ngày mai, nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

Từ 21/3, học sinh tại Hà Nội, Bắc Ninh trở lại trường trong khi toàn bộ cấp học ở Nghệ An chuyển sang học trực tiếp từ ngày 4/4.