Gặp gỡ giao lưu Nghệ nhân Doanh nhân Chủ nhà vườn tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển Sinh Vật Cảnh Thủ đô 2023

Sáng ngày 10/9/2023, tại Hà Nội, Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Tổng kết, Vinh danh và Giao lưu sau Triển lãm Sinh Vật Cảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2023.