Hà Nội: Số hoá công trình di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn huyện Quốc Oai

Sáng ngày 14/02/2023, Huyện đoàn Quốc Oai phối hợp với VNPT Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác thực hiện công trình số hóa di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn để có cơ sở triển khai các giai đoạn tiếp theo.