Thái Nguyên: Người dân nghèo tìm được sinh kế bền vững từ Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói"

Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" Chính phủ Việt Nam cam kết với Tổ chức Liên hợp quốc sau hơn 3 năm triển khai đã đạt được những thành tựu nhất định. Tại xã Liên Minh, huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên đã dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong việc chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ vào chương trình dần đổi mới cách nghĩ cách làm cho bà con nơi đây.