Toàn tỉnh Lâm Đồng có thêm 5 huyện nông thôn mới

23/02/2024 10:41

Mục tiêu trong năm 2024, toàn tỉnh Lâm Đồng có thêm 5 huyện Đam Rông, Lạc Dương, Di Linh, Bảo Lâm và Đạ Huoai đáp ứng tiêu chí nông thôn mới, nâng tỷ lệ 100% số huyện nông thôn mới trên địa bàn.

anh12-1708659236.jpg

Lễ công bố xã Đạ Tông (huyện Đam Rông) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

Trong đó, 2 huyện Đơn Dương và Đạ Tẻh tiếp tục triển khai theo chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Riêng huyện Đơn Dương tập trung thực hiện các tiêu chí của Đề án nông thôn mới kiểu mẫu đã được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 6/3/2019.

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 41 xã nông thôn mới nâng cao, 16 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cấp huyện có 5 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới; TP Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Bên cạnh đó, kết quả giải ngân ước đến hết tháng 1/2024, đạt gần trên 340 tỷ đồng, trong đó, giải ngân 98,5% nguồn vốn đầu tư công; trên 72% nguồn vốn sự nghiệp. Mục tiêu đến cuối năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có 2 xã cuối cùng đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đạ Long và Liêng Srônh, huyện Đam Rông, nâng tổng số 111 xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 57 xã nông thôn mới nâng cao,7 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Dự toán tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2024 hơn 423,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp Trung ương (gần 37 tỷ đồng), vốn sự nghiệp tỉnh (hơn 55 tỷ đồng); vốn đầu tư công Trung ương (gần 132,5 tỷ đồng), vốn đầu tư công tỉnh (gần 198,9 tỷ đồng).

Ngoài ra, Chương trình Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã tạo nên diện mạo mới cho các vùng quê khi cơ sở hạ tầng phát triển, các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, các mô hình phát triển nông nghiệp tích hợp đa giá trị đã được hình thành và nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân địa phương.

Hoài Trinh
Bạn đang đọc bài viết "Toàn tỉnh Lâm Đồng có thêm 5 huyện nông thôn mới" tại chuyên mục Nông thôn mới. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309